Priser och premiegrupper

Priset för ditt Frisktandvårdsavtal grundas på en bedömning av din munhälsa.

Du kan betala för ditt Frisktandvårdsavtal antingen månadsvis via autogiro eller årsvis med faktura. Det går också bra att betala årskostnaden eller hela avtalsperioden (tre år) med kort på kliniken.

Prisklass (kr per månad)                   
Priserna gäller från den 15 april 2018

 Prisklass Upp till 29 år eller
65 år och äldre
30-64 år
        1        25 kr     50 kr
        2        47 kr     72 kr
        3        89 kr    114 kr
        4       143 kr    168 kr
        5       212 kr    237 kr
        6       262 kr    287 kr
        7       338 kr    363 kr
        8       425 kr    450 kr
        9       515 kr    540 kr
       10       662 kr    687 kr
 * Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB)  är avdraget i priserna.  

 *Alla i åldrarna upp till 29 år, samt 65 år och äldre får ett årligt bidrag på 600 kronor. Åldersgruppen 30-64 år får ett årligt bidrag på 300 kr. Det allmänna tandvårdsbidraget används som delbetalning av priserna i Frisktandvården. Därför skiljer sig priserna beroende på ålder.

Du som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag får använda det som delbetalning för ditt Frisktandvårdsavtal. 

Läs mer om de olika tandvårdsstöden.