SKaPa ett kvalitetsregister

Folktandvården i Kalmar län deltar i SKaPa som är ett nationellt kvalitetsregister för karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning).

Det betyder att vissa basdata, uppgifter om diagnoser och utförda åtgärder sparas. Genom ditt deltagande i registret bidrar du till att tandvården blir bättre på att behandla både dig och andra. Det gäller förbyggande tandvård såväl som lagningar och kronor/broar.

Dina uppgifter är enligt lag sekretesskyddade och du kan när som helst begära att de tas bort från registret. Din Folktandvårdsklinik där du är kund hjälper dig med detta.