Vårt team

Vi arbetar i team, vilket innebär att vi är ett arbetslag bestående av olika yrkeskategorier som tar hand om dig. Dina behov styr vem du får träffa.

Tandläkare:

 • Undersöker och ställer diagnos på olika tillstånd i munnen.
 • Vårdplanerar alla fall och utför de mera komplicerade ingreppen på såväl barn som vuxna remitterar vid behov till specialist.

Tandsköterska:

 • Deltar i patientomhändertagandet bland annat genom att assistera övriga yrkeskategorier.
 • Har eget patientarbete med förebyggande åtgärder efter tandläkarens delegation.
 • Sköter administration och hantering av tider med mera innan och efter patientbehandling.
 • Kan också delta i det förebyggande arbetet genom att undervisa barn och ungdomar om munhälsovård, ha inskolning med tandvårdsrädda barn samt besöker skolor och daghem.

Tandhygienist:

 • Undersöker och ställer diagnos för karies och tandlossningssjukdomar. Behandlar patienter som har eller riskerar att få tandlossning eller patienter som löper stor risk för att få hål i tänderna.
 •  Har kontakt med Barnhälsovården och skolor och arbetar då förebyggande med bland annat tobaksinformation, fluorsköljning och information/utbildning. Undervisar vårdpersonal i munvård och har hand om den uppsökande verksamheten på vårdhem och äldreboenden.

Specialisttandläkare

 • Har specialistkompetens inom sitt område och arbetar med forskning, utvecklingsarbete och utbildning.
 • Tar hand om patienter med komplicerade behandlingsbehov som kräver mer omfattad och kvalificerad utredning, planering samt behandling.
 • Är rådgivare till allmäntandläkare, tandhygienister och andra vårdgivare.
 • Arbetar med forskning, utvecklingsarbete och utbildning.

Sjukhustandläkare

 • Undersöker och vårdplanerar alla patienter.
 • Tandbehandling utförs med stor hänsyn till patientens speciella behov, och vid speciella omständigheter utförs behandling under narkos.
 •  Fungerar som konsult åt andra tandläkare.