Om Folktandvården

Till oss är alla välkomna. Vi finns över hela Kalmar län.

Vi delar in vår verksamhet i allmäntandvård (det som vanligen benämns Folktandvårdskliniker) och specialist- och sjukhustandvård.

Till Folktandvårdsklinikerna kommer barn, ungdomar och vuxna. Till vår specialist- och sjukhustandvård kommer man efter remiss från tandläkare eller läkare och här utförs komplicerade behandlingar. Det finns särskilda resurser för den som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan få tandvård på en vanlig klinik. Vi kan erbjuda specialisttandvård inom sju olika specialiteter.

Vi har även mobil tandvård och ett administrativt kansli.
Om mobil tandvård
Till höger hittar du hur du kommer i kontakt med oss.

Våra ledord

Allt vi gör inom Folktandvården i Kalmar län utgår från vårt syfte: "vi ska bidra till en bättre livskvalitet i Kalmar län genom att skapa förutsättningar för god munhälsa".

Detta gör vi genom att arbeta utifrån tre ledord:
Hälsoinriktning: Tillsammans med dig som patient skapar vi förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar långsiktigt med förebyggande vård.

Trygghet: Vi erbjuder en kvalitativ, prisvärd vård och ett personligt omhändertagande. Vi finns när du behöver oss. Alla kan få vård hos oss oavsett besvär!

Bred kompetens: Inom såväl allmäntandvård som specialist- och sjukhustandvård. Vi har en lång och beprövad erfarenhet. Att följa med i utvecklingen är en självklarhet i Folktandvården.

Forskning

För att kunna erbjuda en kvalitativ vård behöver vi kontinuerligt utveckla oss inom flera områden. Därför satsar vi regelbundet på olika typer av undersökningar och forskningsprojekt.
Läs mer om hur vi satsar på forskning

Miljöarbete på Folktandvården

Vi ska bedriva en verksamhet med inriktning på förebyggande tandvård och ett konsekvent kretsloppstänkande. Härigenom minskar vi behovet av kemikalier och tandfyllnadsmaterial samt reducerar antalet patientresor. Genom detta skapar vi minsta möjliga belastning på miljön.

Alla våra kliniker är miljödiplomerade och Folktandvården Berga Centrum är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Läs mer om landstingets miljöarbete

Till Folktandvården Berga Centrum