Mobil tandvård

Med vår mobila tandvårdsutrustning kan vi komma till våra patienter istället för tvärtom.

Utrustningen

Utrustningen skiljer sig inte från en vanlig tandläkarutrustning, förutom att den går att flytta. Den transporteras i en mindre släpkärra och monteras sedan upp i den lokal man ska vara i. Därefter utförs undersökningar och behandlingar precis som vanligt.

Ökad tillgänglighet

Den mobila utrustningen används mest på skolor i länet och alla berättar om positiva erfarenheter. Personalen tycker det är roligt och barnen känner sig mer avslappnade när undersökningen sker på skolan i deras närmiljö.

Bättre munhälsa

Idag är det flera barn- och ungdomar som inte kommer till tandvården. Trots erbjudande om tid och påminnelser finns det en grupp som aldrig infinner sig. Med den mobila utrustningen minskar dessa uteblivande genom att Folktandvården nu istället kommer till skolan. Den grupp som tidigare uteblev får nu regelbundet tandvård och därmed bättre munhälsa.

Kontinuerlig utveckling

Vi utvecklar kontinuerligt den mobila tandvården. På vissa orter i länet erbjuder vi mobil tandvård på vårdhem och äldreboenden och i framtiden kan det även bli aktuellt på större företag i länet.