Tandvårdschef Anders Nylander

Vi satsar på forskning

Som en av deltagarna i KOF-SYD har Folktandvården i Kalmar län tillsammans med Malmöfakulteten startat flera forskningsprojekt.

– Vårt syfte är att bidra till en bättre livskvalitet i Kalmar län. Forskningsprojekten ger oss värdefull kunskap om hur vi ska arbeta med hälsoutvecklingen, säger tandvårdschef Anders Nylander.

KOF-SYD, Klinisk Odontologisk Forskning i Sydsverige, är ett långsiktigt forskningssamarbete som etablerades 2011 mellan Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och Folktandvårdsorganisationerna i Blekinge, Halland, Kalmar och Kronoberg. Samverkan syftar till att förstärka och öka den kliniska forskningens genomslag och identifiera angelägna forskningsfrågor.

– Samarbetet med Malmöfakulteten gör att vi tillsammans blir starka och kan satsa på olika typer av forskningsprojekt, säger Anders Nylander.

Det senaste är att vi inrättat en forskningstjänst där en tandhygienist arbetar kliniskt halvtid och forskar på den andra halvtiden.

– Det är ett spännande uppdrag för den som tycker om att kombinera kliniskt arbete med forskning. Vi söker medarbetare som vill något. Som är engagerade och vill vara med och påverka utvecklingen av vårt folkhälsoarbete, avslutar Anders Nylander.