Specialist och sjukhustandvård

På Specialist- och sjukhustandvården tar vi emot patienter efter remiss från tandläkare och läkare och gör mer komplicerade behandlingar.

Här finns särskilda resurser för den som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan få tandvård vid en vanlig tandvårdsmottagning. Vi erbjuder en samlad vård där du som patient kan få känna dig trygg och träffa flera specialister vid samma besökstillfälle.

En annan viktig uppgift för specialisttandläkarna är att vara konsulter till allmäntandläkare, tandhygienister och andra vårdgivare. Specialisttandvården bedriver också forskning, utvecklingsarbete och utbildning.

Klicka på länkarna för den ort och den Specialist- och sjukhustandvård du vill veta mer om: