Barntandvården Kalmar

Telefon: 0480-813 50
Besöksadress: Lasarettsvägen 1,, Kalmar

Barntandvård

På Barntandvården tar vi emot barn och ungdomar som på grund av till exempel allvarliga tandutvecklingsstörningar, komplicerade tandolycksfallsskador, kroniska sjukdomar, stor tandvårdsrädsla, funktionsnedsättningar eller neuropsykiatriska problem behöver specialisttandvård.


Här arbetar specialistutbildad personal med stor erfarenhet av att möta barn och ungdomar i behov av specialisttandvård. Vi anpassar behandlingen utifrån barnets/ungdomens behov och erbjuder en lugn miljö där vi arbetar för att skapa en trygg tandvårdssituation.


Ämnesföreträdare och övertandläkare: Lena Olson
Tandläkare: Margareta Elfvin, Charlotte Qvillman och Johan Lönnberg
Tandsköterskor: GunLis Andersson, Catrine Günes, Agneta Ingvarsson och Åsa Sandberg

Telefontid: Måndag-Torsdag 07:00-19:00, Fredag 07:00-15:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-19:00, Fredag 07:00-15:30

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Barntandvården, 391 85 Kalmar