Sjukhustandvården Kalmar

Telefon: 0480-812 05
Besöksadress: Lasarettsvägen 1,, Kalmar

Sjukhustandvård

Till oss kommer du som på grund av sjukdom eller andra hinder har ett ökat behov av särskilt omhändertagande.

Du som kommer till oss kan exempelvis ha ett svårt medicinskt sjukdomstillstånd, en funktionsnedsättning eller svår tandvårdsrädsla.

Ämnesföreträdare och tandläkare: Marie Svensson
Tandläkare: Tomas Petersson, Erik Nodin, Igor Krazewski och Karen Weiss
Tandhygienist: Lena Arnesson
Tandsköterskor: Ingela Johansson, Ingrid Stenberg, Kristina Svensson, Camilla Kronblad och Susanne Hansen

Telefontid: Måndag-Torsdag 07:00-19:00, Fredag 07:00-15:30

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-19:00, Fredag 07:00-15:30

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Sjukhustandvården, 391 85 Kalmar