Orofacial medicin - sjukhustandvården Oskarshamn

Telefon: 0491-782 665
Besöksadress: Rösvägen 1, Oskarshamn

Sjukhustandvård

Till oss kommer du som på grund av sjukdom eller andra hinder har ett ökat behov av särskilt omhändertagande.

Du som kommer till oss kan exempelvis ha ett svårt medicinskt sjukdomstillstånd, en funktionsnedsättning eller svår tandvårdsrädsla.

Verksamhetchef: Lennart Israelsson

Telefontid: Måndag-Torsdag 07:30-17:00, Fredag 07:30-12:30

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:30-12:30, Måndag-Torsdag 13:30-17:00, Fredag 07:30-12:30

Postadress: Oskarshamns sjukhus, Orofacial medicin, sjukhustandvården, Box 701, 572 28 Oskarshamn