Kontrakt Tobaksfri duo

Vi har bestämt oss

Härmed lovar vi högtidligen att vi två bildar en Tobaksfri Duo. Det innebär att vi inte ska röka, snusa eller på annat sätt använda tobak. Varje år får vi försäkra att vi varit rök- och snusfria det gångna året. Kontraktet gäller från och med denna dag, till och med skolavslutningen i årskurs nio. Eleven får genom kontraktet delta i årliga tävlingar. 

Vi lovar på heder och samvete att följa detta kontrakt.