Tandvårsstöd

Beställarenheten arbetar till stor del med tandvårdsstöd för funktionshindrade och sjuka.

Välj tandläkare själv

Valet av tandläkare är fritt och behandling kan ske vid Folktandvården eller hos privattandläkare vid:

  • Nödvändig tandvård
  • Tandvård vid vissa sjukdomar och funktionsnedsättning

Fritt tandläkarval gäller inte: 

  • För asylsökande som har LMA-kort utfärdat av Migrationsverket
  • För vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, s.k. papperslösa enligt SFS 2013:407

I de fall fritt tandläkarval inte gäller ansvarar Folktandvården för att barn och ungdomar som inte fyllt 19 år får kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård. Personer som fyllt 19 år har rätt till omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta. Dessa personer betalar 50 kr i patientavgift per besök.