Nödvändig tandvård

Den nödvändiga tandvården skall påtagligt förbättra personens möjligheter att äta och tala samt väsentligt höja livskvalitet och välbefinnande.

Den nödvändiga tandvården skall utformas med respekt för patientens önskemål och med hänsyn till patientens medicinska tillstånd. Om prognosen för en behandling är tveksam genomförs den nödvändiga tandvården i etapper så att resultatet av de först insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs.

När behovet av tandvård är omfattande, ska vården i förväg bedömas av landstingets bedömningstandläkare som antingen godkänner eller avslår den föreslagna behandlingen.