N-kort

För att få nödvändig tandvård för den öppna hälso- och sjukvårdens avgifter krävs att man har ett N-kort att visa upp vid tandvårdsbesök.

Vem vänder man sig till för att få ett N-kort?

Omsorgsbehovet bedöms av speciellt utbildade intygsutfärdare. Därefter skickas ett grönt N-kort hem till den som är berättigad.

  • Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret för vänder sig till kommunsköterskan, i vissa kommuner är det biståndsbedömaren man vänder sig till.
  • Personer med insatser enligt LSS vänder sig till LSS-handläggaren i kommunen.
  • Personer som bor i eget boende och sköts av hemtjänsten alternativt av en anhörig har landstinget hälso- och sjukvårdsansvar för och han/hon vänder sig till distriktssköterskan.
  • Personer med en psykossjukdom eller varaktiga allvarliga psykiska funktionshinder vänder sig till den psykiatripersonal som känner vederbörande väl.