Tandvård vid vissa sjukdomar och/eller funktionsnedsättning

Vid vissa typer av sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar kan du få tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa.

Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Ofta måste det finnas ett underlag från läkare i form av en remiss eller ett intyg för att behandlingen ska räknas som led i en sjukdomsbehandling.
Få mer information om tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling.

Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Om man har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller problem med att sköta sin munhygien.

Få mer information om tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.