Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

När man har stora svårigheter att sköta munhygienen på grund av nedsatt funktion vid vissa sjukdomstillstånd.

Vid vilka behandlingar kan man få tandvårdsstöd?

Stödet ges till personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Den kan också ges på grund av att en sällsynt diagnos ger personen svårigheter att sköta sin munhygien.

Hur finansierar man denna tandvård?

Personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning få tandvård till samma avgifter som i den öppna hälso- och sjukvården.

Olika tillstånd där stödet kan erbjudas

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift kan omfatta personer som har:

 • En svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros (MS)
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sklerodermi
 • Amyotrofisk lateralskleros (ALS)
 • En orofacial funktionsnedsättning
 • Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 • En sällsynt diagnos

Läkarintyg krävs

En läkare ska styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen för att kunna bedöma om du har rätt till stödet. En särskild blankett ska användas som är utfärdad av Socialstyrelsen.

Läkaren skickar sedan in intyget till Beställarenheten för bedömning. Om läkarintyget godkänns får du ett blått tandvårdskort märkt med "F" som du visar upp vid tandvårdsbesök.