Tandvård vid kortvarig sjukdomsbehandling

Vid vissa typer av sjukdomstillstånd kan du få tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa. Det gäller viss vård, under kortare tid och efter prövning.

Vid vilka behandlingar kan man få tandvårdsstöd?

Det vanligaste är att det är läkaren som avgör om tandvården behövs, och att denna skickar en remiss till tandvården om hjälp med själva behandlingen.

Den behandling tandläkaren sedan planerar att utföra måste dock alltid först förhandsprövas av landstingets bedömningstandläkare.

Hur finansierar man denna tandvård?

Vid dessa tillstånd kostar tandvården som sjukvård. Det innebär att avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Det är bara den tandvård som har samband med sjukdomen eller sjukdomsbehandlingen som ingår. Övrig tandvård står man för själv.

Olika tillstånd där bidraget kan erbjudas 

Man kan få hjälp till den subventionerade formen av tandvård om man har, eller utreds för något av följande tillstånd:

 • Medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.
 • Defekt i käkområdet eller ansiktet på grund av en sjukdom.
 • Tandskada i samband med ett epileptiskt anfall.
 • Kirurgiskt ingrepp där kravet är att man är fullständigt fri från infektioner.
 • Förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar.
 • Inför strålbehandling mot huvud eller hals där kravet är att man är fullständigt fri från infektioner.
 • Svåra och långvariga smärtor i ansiktet eller käkarna.
 • Allvarlig sömnapné, det vill säga ofrivilligt andningsuppehåll under sömnen.
 • Extrem tandvårdsrädsla.
 • Misstänkt reaktion mot tandfyllningsmaterial.
 • Byte av tandfyllningar som ett led i en större medicinsk behandlingsplan. Då ska man ha haft olika typer av sjukdomssymtom under en längre tid och fått dem utredda och behandlade.
 • Misstanke om samband mellan den sjukdom man lider av och tillståndet i munhålan. Läkaren kan exempelvis misstänka att en infektion i munhålan påverkar en annan del av kroppen.
 • Frätskador på tänderna p.g.a anoerxi eller bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom.

Observera
Landstingets tandvårdsstöd vid muntorrhet orsakad av Sjögrens syndrom samt strålbehandling mot öron, näsa, hals eller mun, upphörde 1 januari 2013. Dessa patienter får i stället stöd enligt reglerna för Försäkringskassans Särskilda Tandvårdsbidrag.