Provtagning

Provtagning

Här kan du som patient läsa mer om provtagning.

Provtagning vid vårdbesöket

Som patient behöver du ofta lämna prover, t ex blodprov eller vävnadsprov. Prover tas också vid de hälsokontroller som landstinget erbjuder.

Vissa prover sparas rutinmässigt i en så kallad biobank. Om dina prover ska sparas kommer du att bli tillfrågad om hur de får användas. Läs mer om Biobankslagen och provtagning på 1177.se