Jobba hos oss

Söker du en ny utmaning? Vill du bli en av oss? Att jobba i landstinget är ett jobb för livet. Det innebär möten med människor i livets alla skeden.

Referensnummer Tjänst Ort Sista ansökningsdatum
PF:2018:48 Verksamhetsutvecklare Västervik 2018-08-12
HSF VK:2018:78 Verksamhetschef till Kirurgkliniken Västervik 2018-07-04
PV:2018:66 Verksamhetschef Mönsterås Hälsocentral Mönsterås 2018-06-30
PV:2018:65 Verksamhetschef Hultsfreds hälsocentral Hultsfred 2018-06-30
HSF LSK:2018:86 Undersköterska till Mödrahälsovården Söder Kalmar 2018-07-10
HSF LSK:2018:70 Underläkare, öron, näsa, halskliniken Kalmar 2018-07-08
HSF HAB:2018:13 Tre Psykologer till barnhabiliteringen Västervik 2018-06-30
HSF VK:2018:15 Traineeprogram för Sjuksköterskor Västervik 2018-08-31
FTV:2018:26 Tandsköterska till Specialist- och sjukhustandvården Västervik Västervik 2018-07-09
IT:2018:19 Systemförvaltare/Databasutvecklare Kalmar 2018-07-01
PV:2018:64 Studierektor/Specialist i allmänmedicin Oskarshamn 2018-06-30
HSF LSK:2018:79 ST-läkare, geriatrik Kalmar 2018-07-08
PV:2017:117 ST-läkare i allmänmedicin Flera orter 2018-08-31
HSF LSK:2018:73 Specialistläkare/Överläkare - Lungmedicin Kalmar 2018-08-15
HSF LSK:2018:63 Specialistläkare till Radiologiska kliniken Kalmar 2018-07-13
PV:2018:70 Specialist i allmänmedicin till Stensö Hälsocentral Kalmar 2018-07-01
PV:2018:71 Specialist i allmänmedicin till Kvarnholmens Hälsocentral Kalmar 2018-07-01
PV:2018:69 Socionom/kurator Primärvårdsförvaltningen Flera orter 2018-06-25
HSF LSK:2017:173 Sjuksköterskor, Länssjukhuset Kalmar 2018-08-31
PF:2018:46 Sjuksköterska/Psykolog/Skötare-DBT Kalmar 2018-08-26
HSF LSK:2018:83 Sjuksköterska, öron, näsa, halskliniken Kalmar 2018-08-12
HSF VK:2018:77 Sjuksköterska, ÖNH Västervik 2018-06-25
HSF On:2018:35 Sjuksköterska, medicinavdelning 41 Oskarshamn 2018-08-12
HSF On:2018:36 Sjuksköterska, medicinavdelning 40 Oskarshamn 2018-08-12
HSF HAB:2018:22 Sjuksköterska, habiliteringen Oskarshamn 2018-06-24
PF:2018:42 Sjuksköterska, BUP heldygnsvård Kalmar 2018-09-01
HSF VK:2018:13 Sjuksköterska till Ortopedavdelning Västervik 2018-06-30
HSF VK:2018:55 Sjuksköterska till ny Rehabmedicinsk- och Palliativ avdelning Västervik 2018-07-31
HSF VK:2018:65 Sjuksköterska till Medicinmottagning Västervik 2018-06-30
HSF LSK:2018:35 Sjuksköterska resursenheten Kalmar 2018-08-31
PF:2018:40 Sjuksköterska psykiatriska öppenvårdsmottagningen Oskarshamn 2018-06-22
HSF On:2018:45 Sjuksköterska Natt Oskarshamn 2018-06-30
HSF VK:2017:131 Sjuksköterska Medicin/HIA Västervik 2018-06-30
HSF VK:2017:129 Sjuksköterska Medicin Västervik 2018-07-31
HSF VK:2018:5 Sjuksköterska Medicin Västervik 2018-06-30
HSF LSK:2017:146 Sjuksköterska geriatrik Kalmar 2018-07-01
PV:2018:75 Sjuksköterska eller socionom/kurator Asyl- och flyktinghälsovården Kalmar 2018-07-15
HSF DC:2018:11 Sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker, transfusionsmedicin Västervik 2018-06-30
HSF On:2018:44 Sjuksköterska dagkirurgi Oskarshamn 2018-06-28
HSF VK:2018:87 Sjuksköterska Akuten Västervik 2018-07-01
HSF LSK:2018:81 Sjuksköterska - Medicinkliniken Avdelning 17 Kalmar 2018-08-31
PF:2018:8 Sjuksköterska Kalmar 2018-08-19
HSF VK:2018:82 Sjuksköterska Västervik 2018-06-29
HSF VK:2018:79 Sjuksköterska Västervik 2018-06-30
HSF VK:2018:81 Sjukgymnast/Fysioterapeut Västervik 2018-07-15
IT:2018:15 Senior IT Systemanalytiker Kalmar 2018-08-19
HSF VK:2018:84 Röntgensjuksköterska Västervik 2018-07-04
HSF LSK:2018:76 Radiologen söker överläkare med möjlighet till adjungerad professur Kalmar 2018-07-13
PF:2018:9 PTP psykolog Västervik 2018-06-30
PF:2018:5 PTP psykolog Kalmar 2018-06-30
PV:2018:63 Psykolog/PTP-psykolog Primärvårdsförvaltningen Västerviks kommun Västervik 2018-06-24
PF:2018:49 Psykolog/PTP-psykolog Oskarshamn 2018-08-21
HSF LSK:2018:74 Psykolog, habilitering Kalmar 2018-08-31
PV:2018:68 Psykolog samt PTP-psykolog Primärvårdsförvaltningen Flera orter 2018-06-25
PF:2018:41 Psykolog Västervik 2018-06-30
PF:2018:39 Psykolog Kalmar 2018-08-19
HSF On:2018:48 Operationssjuksköterska Oskarshamn 2018-07-20
HSF LSK:2018:77 Medicinsk sekreterare, akutkliniken Kalmar 2018-08-01
HSF VK:2018:71 Medicinsk sekreterare till medicinkliniken Västervik 2018-06-30
PV:2018:58 Medicinsk sekreterare till Blomstermåla Hälsocentral Blomstermåla 2018-06-30
HSF On:2018:43 Logoped Oskarshamn 2018-06-29
PV:2018:62 Kurator/Socionom Primärvårdsförvaltningen Västerviks kommun Västervik 2018-06-24
HSF HAB:2018:23 Kurator, vuxenhabiliteringen Västervik Västervik 2018-08-12
PF:2018:44 Kurator Kalmar 2018-08-20
HSF LSK:2018:82 Fysioterapeut/Sjukgymnast Habiliteringen Kalmar 2018-08-31
HSF VK:2018:80 Fysioterapeut/Sjukgymnast Västervik 2018-09-09
LS:2018:19 Driftingenjör el-tele Västervik 2018-07-23
PV:2018:55 Distriktssköterska/sjuksköterska till Vimmerby Hälsocentral Vimmerby 2018-07-15
PV:2018:73 Distriktssköterska/Sjuksköterska Stora Trädgårdsgatans hälsocentral Västervik 2018-07-08
PV:2018:72 Distriktssköterska med inriktning mot diabetes till Högsby Hälsocentral Högsby 2018-07-30
PV:2018:74 Distrikts/Sjuksköterska med diabetesinriktning Lindsdals hälsocentral Kalmar 2018-07-01
PV:2018:76 Biomedicinsk analytiker/Undersköterska Vimmerby hälsocentral Vimmerby 2018-07-15
HSF DC:2018:13 Biomedicinsk analytiker eller motsvarande naturvetenskaplig utbildning Västervik 2018-06-30
HSF DC:2018:12 Basenhetschef - Fysiologiska kliniken Kalmar Kalmar 2018-07-03
HSF VK:2018:86 Barnsköterska Västervik 2018-08-19
HSF VK:2018:64 Barnmorska Västervik 2018-06-29
HSF VK:2018:72 Avdelningschef vårdavdelning på barn- och ungdomskliniken Västervik 2018-06-24
HSF DC:2018:10 Avdelningschef - Klinisk kemi och transfusionsmedicin Kalmar 2018-06-24
HSF Sam:2018:13 Arbetsterapeut, smärtenheten Västervik 2018-06-29
HSF LSK:2018:80 Arbetsterapeut Rehabiliteringsenheten Vuxenpsykiatrin Kalmar 2018-07-02
HSF Sam:2018:14 Arbetsterapeut Oskarshamn 2018-07-15
HSF On:2018:47 Anestesisjuksköterska Oskarshamn 2018-07-20