Beställa tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg

Här kan du som arbetar/arbetat i Landstinget i Kalmar län beställa tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg.

Här kan du som arbetar/arbetat i Landstinget i Kalmar län beställa tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg. Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in och handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning och är det vanligaste intyget som beställs av medarbetare. Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om tidigare/befintlig anställningstid. Vid timavlönad anställning anges även antalet arbetade dagar.

Arbetsgivarintyg

Din A-kassa kan begära arbetsgivarintyg, ibland även Försäkringskassan. Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter om hur mycket du har arbetat, vilken lön och olika ersättningar du har/haft, anställningsform/anställningstid. Arbetsgivarintyg görs som längst 12 månader bak i tiden. Vid särskilda behov kan intyg utfärdas för en längre period, kontakta Löneservice 0480-840 00.

För att kunna utfärda ett arbetsgivarintyg behöver anställningen eller perioden det gäller vara avslutad och lön måste ha utbetalats för den period du begär.

Om du behöver ett arbetsgivarintyg under pågående anställning och vill att det istället skickas direkt, måste det anges i din beställning nedan.

Välj typ av intyg (Obligatorisk)

3QVG i följande fält.