Landstinget som arbetsgivare

Landstinget erbjuder en god arbetsmiljö, bra anställningsvillkor och möjligheter till vidareutbildning, forskning och utveckling.

Våra medarbetare trivs

Kontinuerliga undersökningar bland våra medarbetare visar att de trivs med sina arbeten. De flesta arbetar länge hos oss och den samlade kompetensen är vår största tillgång. Vi hittar många av våra blivande chefer bland våra egna medarbetare.

Vi har den lägsta sjukfrånvaron bland landstingen i Sverige och vi jobbar aktivt för att sänka den ytterligare. En tydligare satsning mot en väl utvecklad friskvård med stöd av hälsoinspiratörer är ett steg på vägen att skapa hälsosamma arbetsplatser.

Anställningsförmåner

Som medarbetare hos oss har du en mängd anställningsförmåner. Avtalen beskriver bl. a arbetstider, lön, ersättningar, olika ledigheter vid semester, utbildning, sjukdom och föräldraledighet.

Medföljande

Har du någon i din närhet som också behöver arbete? Våra HR-konsulter bistår gärna med information och kan hjälpa till med goda kontakter som kan leda till jobb för medföljande.

Vidareutbildning, forskning och utveckling

Vi har utbildningstjänster för tillsvidareanställda sjuksköterskor som ges möjlighet att utbilda sig vidare inom specialistområden där vi ser att det finns behov. 

Som medarbetare inom Landstinget i Kalmar län kan du också ges möjlighet att med ekonomiskt stöd vara ledig under en begränsad tid för att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete.

En fjärdedel av alla landstingsanställda har genomgått utbildning i förbättringsmetodik. "Varje dag lite bättre – kraften hos många" har blivit något som alla känner igen.

Med andra ord – det är lätt att växa som medarbetare i Landstinget i Kalmar län. Förståelsen för att alla små förbättringar leder till en bättre helhet sporrar! Det är tydlig ledning och korta beslutsvägar.