Forska på arbetstid

Psykologen Suzanne Petersson fick stöd av landstinget att forska som en del av sin arbetstid.

Om du jobbar hos oss och behöver vara ledig under en begränsad tid för att bedriva forskning, har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd.

– Vi är en kunskapsintensiv verksamhet. Genom att främja undersökningslustan får vi, utöver kunskapen, också en helt annan mognad hos personalen att tillgodose sig och omsätta nya kunskaper i klinisk praxis, också utifrån och gällande annans forskning, säger landstingets forskningschef Jonas Bonnedahl.

Om du har ett godkännande från din verksamhetschef och är antagen som doktorand på ett universitet finns goda möjligheter att få stöd för att bedriva forskning som en del av din arbetstid under en begränsad period. Stödet kan se olika ut beroende på typen av forskning, men en medarbetare som ska doktorera kan söka medel motsvarande 25 procent av heltid.

Suzanne Petersson arbetar som psykolog på AnorexiBulimiCenter och är en av dem som har fått stöd för att doktorera. Hon disputerade vid Lunds universitet med "Flawless beyond reach and reason: Aspects of Perfectionism in Eating Disorders", inom området behandling av ätstörningar. Forskningsarbetet tog fem år och hon tycker att stödet och förutsättningarna hon fick för sin forskning var bra.

– Jag var stenhård med disciplinen, att faktiskt göra det jag skulle när tiden var avsatt för det. Det har drivits relativt lite forskning inom psykiatrin om man jämför med hälso- och sjukvården.

Vad kom då Suzanne fram till i sin forskning?

Jo, att graden av perfektionism inte verkar vara avgörande för hur det går för dem med ätstörningar. Ätstörningar handlar alltså inte i första hand om en strävan efter en perfekt kropp. Istället är det mer ett sätt att försöka hålla inre och yttre kaos under kontroll. Suzannes resultat kan därför ses som något överraskande utifrån hittills gängse föreställningar.