Utbildningstjänst till specialistsjuksköterska

- Jag tror att utbildningsanställningarna är ett steg i rätt riktning, både för att få behålla och öka kompetensen hos personalen.

Det säger Sebastian Berg, som är en av dem som haft utbildningsanställning.

– Med tanke på den rådande sjuksköterskebristen måste det satsas på den befintliga personalen, vi är landstingets viktigaste resurs, säger han.

I juni blev han klar intensivvårdssjuksköterska efter att ha pluggat på distans vid Linnéuniversitetet i Växjö under ett läsår.

"Otrolig förmån"

Utbildningsanställning innebär att sjuksköterskor kan läsa en specialistutbildning på arbetstid, med bibehållen lön och som dessutom ger en anställning inom den specialitet man utbildat sig inom.

– Jag ser det som en otrolig förmån att få läsa en vidareutbildning med full lön. Det gjorde att jag inte behövde jobba extra eller fundera på studielån, utan kunde istället koncentrera mig helt på studierna. Med hus och barn hade jag nog haft svårt att plugga om jag inte fått den här möjligheten, säger Sebastian.

"Trivs jättebra"

Efter att ha jobbat på akutmottagningen på länssjukhuset i åtta år var han redo att testa något nytt och intensivvård var det som tilltalade honom mest. Han fick ett gott intryck av anestesi- och intensivvårdskliniken och sökte en av utbildningstjänsterna. Nu har han jobbat på sin nya arbetsplats i ungefär ett halvår.

– Inom intensivvården får man verkligen tillämpa sina kunskaper och det är oerhört urvecklande att i team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor få arbeta med, och diskutera kring, svårt sjuka patienter, säger Sebastian.

– Det här har varit både stimulerande och nyttigt, samtidigt som det ibland känts jobbigt att vara orutinerad. Man går från att vara säker och trygg i sin yrkesroll, till att vara ny och osäker. Men jag tror det är viktigt att man tillåter sig själv att få vara ny, även om det känns svårt när man har jobbat i flera år.

- Jag har haft bra handledare och hela intensivvårdsavdelningen är väldigt välkomnande, så jag har frågat mycket och hela tiden fått stöd och backning. Jag trivs jättebra.

100 sjuksköterskor sedan 2015

Satsningen på utbildningsanställningar görs för att stimulera till vidareutbildning och sedan starten 2015 har närmare 100 av landstingets sjuksköterskor påbörjat en specialistutbildning.