Möt Ing-Marie - psykolog på habiliteringen

Ibland blir livet inte som man tänkt sig och det kan bli en smärtsam process innan man kan acceptera hur det kommit att bli.

Ing-Marie Sandsved har en central roll som psykolog på habiliteringen.

– De som kommer till oss har olika funktionsvariationer och problematiken kan vara komplex. Att till exempel få ett barn med en livsvarig funktionsnedsättning kan bli en komplicerad sorgeprocess för hela familjen, berättar Ing-Marie.

På habiliteringen får man följa våra patienterna under en lång tid. Från det att remissen kommer, till utredningens gång, fram till diagnos och därefter i olika behandlingsinsatser.

– Du får möjlighet att medverka till att livskvalitén ökar för våra patienter och ge dem styrka till att klara av vardagen. Det är fantastiskt att se den skillnad i patienternas liv som habiliteringens insatser kan göra.

Hur jobbar ni på habiliteringen?

– Vi arbetar och samverkar i tvärprofessionella team. Ett team kan bestå av läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut, specialpedagog och teamsekreterare. Man kan jämföra teamarbetet med ett pussel. Varje bit i pusslet är viktigt. Tillsammans får vi en helhetssyn på patienten.

– Dessutom håller vi på att utforma ett nytt psykologteam, vilket kommer att ge oss möjlighet till utökat erfarenhetsutbyte, utveckla vår specialistkompetens och subspecialisera oss inom olika intresseområde.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag känner att jag gör stor nytta för vår patientgrupp, som är en utsatt grupp i samhället. Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle och de patienter som kommer till oss är särskilt sårbara, vilket också visat sig i senare forskning inom området. Våra patienter har en förhöjd risk att drabbas av depression, ångest och olika psykiatriska sjukdomar.

– Jag trivs också med att mina arbetsuppgifter är så pass utmanande och varierande. Den ena arbetsdagen är inte den andra lik. Jag får själv förmånen att utvecklas, såväl rent personligt som yrkesmässigt.