Möt: Sofi Larsson, arbetsterapeut

Sofi Larsson från Västervik kände tidigt att hon ville jobba med människor och någon form av rehabilitering.

Efter studenten läste hon på arbetsterapiprogrammet vid Göteborgs universitet i tre år. Idag arbetar hon som arbetsterapeut på Samrehab, Västerviks sjukhus och trivs jättebra.

När hon var färdigutbildad valde hon att stanna kvar i Göteborg och fick sommarjobb och olika vikariat där, men så småningom kändes det viktigt att kunna återvända hem till Västervik och få jobba på uppväxtorten. När Sofi sökte jobb här i Västervik löste det sig också väldigt snabbt.

Sofis arbete som arbetsterapeut innebär att hjälper patienter i hela Kalmar län med rehabiliteringen efter till exempel en hjärn- eller ryggmärgsskada. På vägen gäller det att öka patientens funktion och aktivitetsförmåga. Ett oerhört spännande och utvecklande arbete, där det gäller att hitta olika strategier och tekniker för varje patient.

Beskriv en vanlig dag och vad utmaningen ligger i ditt arbete?
- Ingen människa är ju den andra lik och vi har ju alla olika bagage och bakgrund med oss. Det gäller givetvis att ta hänsyn till det så vårdtiden med patienten blir så bra som möjligt för varje individ. Annars handlar arbetet mycket om planering och genomförande av olika träningspass, diskussioner mellan kollegor och att ingå ett större team mot olika avdelningar.

- Det är viktigt att balansera rätt när det gäller att stötta och pusha patienten framåt. Många gånger kan det handla om att hjälpa patienten att bli medveten och se nuvarande förmågor, trots att livet kanske har förändrats på grund av en olycka.

Hur är det att ha landstinget som arbetsgivare?
Sofi tycker att hon inom landstinget fått en bra möjlighet att både utvecklas i sin profession men också som person. Det står aldrig still här, utan man når framåt, om man vill, vilket är jättebra.

Hur ska man vara för att passa in i din roll?
Empati är mycket viktigt i den här typen av roll och arbete. Du behöver vara en god lyssnare och dessutom intresserad och en engagerad person. Arbetet är väldigt flexibelt hela tiden. Det gäller också att vara lite kreativ på olika sätt. Att se lösningar och hitta nya vägar för att hjälpa människor framåt.