Vi behöver din kompetens

Funderar du på att söka jobb i landstinget? Landstinget erbjuder en mängd olika yrken och möjligheter.

Ett axplock av våra medarbetare
1 800 sjuksköterskor
1 100 undersköterskor/skötare
600 läkare
380 medicinska sekreterare
130 biomedicinska analytiker
1 600 arbetar med servicefunktioner som administration, kost, transport, IT-teknik samt byggnation och drift-/underhållsteknik.

Här presenteras de yrken och områden som du kan arbeta inom hos oss på ett övergripande plan. 

Sjuksköterskor, undersköterskor och biomedicinska analytiker

Hos oss kan du bland annat arbeta som biomedicinsk analytiker, undersköterska och sjuksköterska, skötare, psykiatrisjuksköterska och specialistsjuksköterska i hela länet. Vi ser ett extra behov framöver av bland annat operations-, intensiv-, röntgen- och anestesi-sjuksköterskor samt distriktssköterskor.

Läkare

Framöver kommer vi ha ett extra behov av till exempel specialistläkare och psykiatriker inom flera olika områden. Förutom läkare till sjukhusens specialiteter finns behov av allmänläkare till våra hälsocentraler.

Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Folktandvården i Kalmar län är en organisation med höga ambitioner. Medarbetarna är vår främsta tillgång och vi söker medarbetare inom alla tre kategorierna som vill utvecklas, arbeta i lag och som delar våra värderingar.

Psykologer

Du kan arbeta som psykolog inom både vuxen- och barn-/ungdomspsykiatri över hela länet. Framförallt behövs psykologer till våra mottagningar och inom habiliteringen.

Medarbetare inom bygg, drift och underhåll

Eftersom teknik är en naturlig del av sjukvården, har våra ingenjörer och tekniker en viktig roll i vår verksamhet. De har hand om stora, komplexa byggnader och utrustningar samt arbetar med avancerad teknik. Vi är ständigt i behov av kreativa och kompetenta ingenjörer, tekniker och andra medarbetare inom bygg, drift och underhåll.

Medarbetare inom IT

Arbetar du med IT inom landstinget har du bland annat hand om avancerade IT-system och komplexa serverlösningar. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och det finns löpande ett behov av kompetenta IT-medarbetare såsom IT-supporttekniker, nätverks- och kommunikationstekniker, tekniska systemförvaltare och projektledare.

Läs mer om hur det är att arbeta inom IT i landstinget.

Medarbetare inom trafik

Sedan 2012 är Kalmar Länstrafik en del av landstinget och ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Däribland omfattas bland annat planering och trafikledning av linjelagd trafik, serviceresor och skolskjuts. Vi söker löpande efter engagerade trafikledare och kundtjänstmedarbetare.

Medarbetare inom administration och skola

I en så stor och komplex verksamhet som landstinget finns många stödfunktioner och administrativa tjänster. Det finns bland annat tjänster inom personal, ekonomi, kommunikation, verksamhetsutveckling, upphandling samt miljö och hållbar utveckling. Det finns även lärartjänster inom flera olika ämnen på våra folkhögskolor.