Arbeta med IT i landstinget

Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag

Med cirka 900 servrar, 7700 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län. All verksamhet är idag mer eller mindre beroende av någon form av IT-system och det är extra viktigt att denna utrustning fungerar, eftersom det kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Målet att underlätta för verksamheten

Inom landstinget arbetar cirka 120 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks/kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

- Jag lockades av att arbetet på landstinget har en sådan tydlig lokal anknytning. Det blir så påtagligt att du arbetar för invånarna i länet, där IT gör en direkt nytta. Fungerar inte nätverket så påverkas patienten direkt, säger Bo Ottosson, kommunikationstekniker.

Leva och bo i Kalmar län

Väljer du att bo och jobba här väljer du ett rikare liv där du kan kombinera karriär, familjeliv och fritid. Läs mer om hur det är att leva och bo i Kalmar län och se filmen där bl.a. Anna hos oss berättar om varför hon valde att flytta till Kalmar.

»» Läs mer och se filmen

Arbetsområden inom IT

  • förvaltning av journaltjänster
  • nätverks- och datakommunikation
  • daglig drift och underhåll av servrar och arbetsplatser
  • support- och användarstöd
  • övervakning och informationsöverföring
  • internettjänster
  • design och utveckling av IT-stöd
  • plattformar för alla sjukvårdsrelaterade IT-system samt e-hälsotjänster
  • digitalisering (samordning och strategi e-hälsotjänster)
  • projektkontor