Vill du bli biomedicinsk analytiker?

Som biomedicinsk analytiker har du en viktig roll inom sjukvården när det gäller provtagning, analys och provsvar.

Som biomedicinska analytiker utreder man orsaker till sjukdomar och genomför analyser och undersökningar både manuellt och med hjälp av avancerad teknik. En biomedicinsk analytiker har en viktig och ansvarsfull roll inom hälso- och sjukvården och arbetet innebär stor noggrannhet i provtagning, bearbetning, bedömning och utvärdering av resultatet. Ett viktigt arbete för att ställa diagnoser och behandla patienter.

Vill du bli jobba med detta? Läs mer om utbildning till biomedicinsk analytiker eller se ledig tjänst inom området.