Ett meningsfullt arbete

Vi erbjuder ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.

Här får du information om vad du kan förvänta dig av oss som arbetsgivare, men också vilka förväntningar vi har på dig som medarbetare.

Hos oss får du:

  • Utvecklas och aktivt bidra till att utveckla verksamheten.
  • Arbeta med kompetenta och engagerade medarbetare som är stolta över sin arbetsplats.
  • Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
  • Arbeta med förbättringar i teori och praktik.
  • Dela ett öppet arbetsklimat och gott bemötande.
  • Arbeta med moderna metoder och teknik.
  • Arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats.
  • Ett meningsfullt arbete – varje dag!

Du bidrar med att:

Mer om landstinget som arbetsgivare