Handläggare patientnämnden

Meddelande

Det går inte längre att söka denna tjänst. Antingen är tjänsten borttagen eller så har ansökningstiden gått ut.

Landstingsdirektörens stab söker Handläggare patientnämnden. Välkommen med din ansökan senast den 26 februari.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett arbete som till stor del består av handläggning av enskilda patientärenden, vilket medför många kontakter med patienter, närstående, personal i olika funktioner samt förvaltnings-ledningar och andra myndigheter. I tjänsten ingår även att informera om nämndens uppdrag såväl internt som externt. Till arbetsuppgifterna hör också att analysera inkomna ärenden och skriva rapporter till olika mottagare i landstinget. Patientnämnden rekryterar, utbildar och utser stödpersoner åt patienter som är föremål för tvångsvård. Samarbete sker såväl regionalt som nationellt med övriga patientnämnder.

Vi söker

Vi söker dig som tycker om teamarbete och har sjuksköterskeutbildning eller annan likvärdig utbildning på universitets/högskolenivå, samt kunskaper om vårdens innehåll och organisation. Goda administrativa kunskaper, rapportskrivning och analysarbete är meriterande. Du blir ofta involverad i mycket känsliga situationer, varför det krävs att du har förmåga att skapa förtroende och kontakter. Du måste också kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, ha god initiativförmåga och ha lätt att samarbeta. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Vår arbetsplats

Landstingets främsta uppgift är att erbjuda en god hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Kalmar län. En stor del av landstingets administrativa resurser finns tillgängliga genom Landstingsdirektörens stab. Här finns kvalificerat stöd inom bland annat områdena ekonomi, personal, juridik, hälsoval, information/ kommunikation, utveckling och planering. Stabens arbete bestäms till stor del via uppdragsbeskrivningar och landstingsplanens inriktning.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans inom landstinget.

Patientnämndens verksamhetsområde omfattar landstingets hälso- och sjukvård och tandvård samt den sjukvård som bedrivs av länets kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal. Patientnämnden är organisatoriskt placerad som en sektion inom landstingsdirektörens stab med ett eget kansli.

Patientnämndens huvudsakliga uppdrag är att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter inom hälso- och sjukvård samt genom analys, rapportering och återföring av ärenden bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i landstinget och i länets kommuner. Till nämndens uppdrag ingår också att ansvara för stödpersonsverksamhet.

Läs mer om landstinget som arbetsgivare

Om tjänsten

Referensnummer:Ldirst:2018:1 Placering/enhet:Landstingsdirektörens stab Anställningsform:Tillsvidareanställd Anställningstid:Tillsvidareanställd Sysselsättningsgrad:100% heltid Tillträde:Efter överenskommelse Lön:Vi tillämpar individuell lönesättning Ansök senast:2018-02-26 Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.