Överläkare/specialistläkare, ortopedi/anestesi m terminskoordinatoruppdrag

Meddelande

Det går inte längre att söka denna tjänst. Antingen är tjänsten borttagen eller så har ansökningstiden gått ut.

Länssjukhuset i Kalmar söker Överläkare/specialistläkare, ortopedi/anestesi m terminskoordinatoruppdrag. Välkommen med din ansökan senast den 19 april.

Vi erbjuder

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LIU) övergår till att bli en decentraliserad utbildning där Kalmar kommer att bli en av de nya studieorterna. Den kliniska utbildningen startar i Kalmar januari 2019. Vi kan i och med detta erbjuda ett spännade arbete där du får möjlighet att kombinera ett terminskoordinatoruppdrag med forskningstid samtidigt som du arbetar kliniskt som överläkare hos oss, antingen vid Anestesikliniken eller Ortopedkliniken utifrån din specialitet.

Som överläkare/specialistläkare på Ortopedkliniken arbetar du med akut och elektiv ortopedi. Team-arbete med flera personalkategorier ingår i det dagliga arbetet och modern ortopedi kräver en god förmåga att samarbeta över personal- och klinikgränser samt att se olika lösningar på förekommande problemställningar. Vid SKL:s senaste nationella mätning (2016) rankades ortopedin i Kalmar län högst i hela landet. På kliniken har vi en egen jourlinje där du kommer att ingå.

Som anestesi- och intensivvårdsläkare arbetar du med läkararbete på centraloperation med tillhörande uppvakningsavdelningar samt på intensivvårdsavdelningen. Samtliga enheter jobbar i team med flera olika personalkategorier. Kliniken är indelad i sektioner vilket ger viss möjlighet till profilering. Arbetet kräver dock bred kompetens då man cirkulerar på de olika sektionerna samt ingår i den gemensamma jouren.

Uppdraget som terminskoordinator är begränsat till 2 eller 3 år beroende på akademisk meritering (adjungering som lektor alt professor), med möjlighet till förlängning.

Du hittar mer information och söker uppdraget som terminskoordinator på LIUs hemsida:Anställning som adjungerad universitetslektor i klinisk vetenskap Kalmar

Vi söker

Vi söker dig som är disputerad och har specialistkompetens inom ortopedi eller anestesi- och intensivvård samt som har ett stort intresse och engagemang för utveckling och utbildning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vår arbetsplats

Länssjukhuset i Kalmar är en del av Landstinget i Kalmar län och arbetar för ett friskare, tryggare och rikare liv. Med stort engagemang, bred kompetens och hög specialisering erbjuder vi god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger centralt, endast ett stenkast från Kalmarsund. Vi satsar på systematisk utveckling och förbättring. Hos oss arbetar runt 2 200 personer med ett meningsfullt och utvecklande arbete - Varje dag!

Ortopedkliniken på Länssjukhuset i Kalmar är länets största ortopedklinik. Vi har ett länsövergripande ansvar för ryggkirurgi och högspecialiserad fotkirurgisk ortopedi. Vi handlägger alla typer av akuta ortopediska skador och olyckor dygnet runt. Vi bedömer på daglig basis alla sedvanliga ortopediska åkommor, smärtor och sjukdomar och servar ett upptagningsområde på 127 000 invånare. Ortopedkliniken har 21 läkare som totalt på ett år har 18 000 patientbesök varav cirka 8 000 akutbesök. På ortopedmottagningen har sjuksköterskorna cirka 3 500 egna besök. Vi utför cirka 2 400 operationer per år. Vi har 30 vårdplatser på avdelning 16 A och B som vårdar akut skadade och patienter med planerade operationer. Vi vårdar även elektiva och inneliggande ögonpatienter.


Anestesi- och intensivvårdskliniken innefattar sjukhusets centraloperationsavdelning, intensivvårdsavdelning och sterilcentral. Verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler och med genomgående nyanskaffad utrustning. PDMS används både på IVA och operation och medger en helt digital registrering av patientdata. Anestesi- och intensivvårdskliniken har 220 medarbetare varav 19 läkartjänster. Varje år genomförs ca 9000 anestesier och ca 700 intensivvårdspatienter vårdas per år. Verksamheten omfattar allmänkirurgi med avancerad GI- och kärlkirurgi, endovaskulär kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi med obstetrik, öronkirurgi, ögonkirurgi och tandvård. Kliniken ansvarar även för vaskulär access. Intensiv- och operationsverksamheten håller nationellt hög klass och båda enheterna har ett kontinuerligt utvecklingsarbete såväl internt som i samarbete med sjukhusets övriga kliniker.

Läs mer om landstinget som arbetsgivare

Om tjänsten

Referensnummer:HSF LSK:2018:51 Placering/enhet:Länssjukhuset i Kalmar Anställningsform:Tillsvidareanställd Anställningstid:Tillsvidareanställning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Uppdraget som terminskoordinator är tidsbegränsat. Sysselsättningsgrad:Heltid, fördelat på uppdragen som terminskoordinator, forskningstid och kliniskt arbete. Tillträde:Efter överenskommelse Ansök senast:2018-04-19 Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.