Utbildning och praktik

Landstingets verksamhet är beroende av välutbildade människor inom många olika yrken och behovet av nyrekrytering är stort.

För att tillgodose detta behov har vi en organisation bestående av HR-konsulter, utbildningsstrateg, praktiksamordnare, kurshandläggare och studierektorer för AT, ST och PTP.

Du som praktikant och studerande är viktig för oss och du tas väl om hand av vår personal som har en gedigen handledarutbildning.

Välkommen!