AT-läkare

AT i Landstinget i Kalmar län

Välkommen som AT-läkare i Landstinget. Landstinget är känt för att år efter år ligga i topp beträffande tillgänglighet och bemötande.

AT-läkarna är en mycket viktig grupp i landstinget. Vår ambition är att flertalet ska stanna kvar hos oss efter avslutad AT-tjänst. Vi erbjuder en tjänstgöring med stora möjligheter att självständigt få handlägga patienter med nära tillgång till handledare och läkare med specialistkompetens.

Extra satsning på psykiatri och allmänmedicin i AT-tjänstgöringen

Efter framgångsrikt deltagande i det statligt finansierade "Psykiatri-AT"- projektet, fortsätter landstinget att satsa ekonomiska medel på utbildning och tjänstgöring inom psykiatri och allmänmedicin under AT. Läs mer om Psyk-AT och Allmänmedicin-AT.

Utöver klinisk tjänstgöring erbjuder vi teoretisk utbildning i form av kurser, seminarier och utbildningsdagar inom olika kliniska ämnen, men även i övergripande ämnen.

Varje AT-läkare förfogar över 15000:- i utbildningspott , som exempelvis kan användas till AT-stämman och andra utbildningar för AT-läkare.

Efter avslutad AT-tjänst finns stora möjligheter att få ST-tjänst, i drygt ett 20-tal olika specialiteter.

Om du vill söka en AT-tjänst hos oss, sök bland våra lediga jobb. Rekryteringen genomförs två gånger per år, vanligen i februari och september.