AT på länssjukhuset i Kalmar

Genom att göra AT på Länssjukhuset i Kalmar får du möjligheten att arbeta på det största av länets tre sjukhus med drygt tjugo olika specialiteter.

Aktuellt

I Kalmar tillsätts årligen 22 AT-block med tillträde 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Kommande rekryteringsomgång avser AT-block med start måndag 2  september 2019 (6 tjänster) och måndag 2 december 2019 (5 tjänster). 

Att göra AT på länssjukhuset i Kalmar

AT-läkarna på länssjukhuset är en viktig kugge i den totala läkarbemanningen, vars uppdrag är att ta hand om södra Kalmar läns behov av sluten- och öppenvård. Som AT-läkare har du alltid nära tillgång till handledare och specialister.

AT i Kalmar innebär att du...

  • Har möjlighet att välja ett av tre specialblock
  • Får regelbunden handledning på samtliga kliniker.
  • Deltar i en AT-dag per månad som innehåller AT-råd, huvudhandledning i smågrupper och undervisning.
  • Deltar i seminarier i exempelvis samtalsmetodik och försäkringsmedicin.
  • Får betald AT-stämma.
  • Kan välja allmänmedicinsk placering i stadsmiljö eller på landsbygden.
  • Har möjlighet till tjänstgöring på valfri klinik i en månad.
  • Inte går några jourturer eller nattjourer ensam. Undantag är psykiatri där primärjour förekommer med bakjour i hemmet.

Samtliga kliniska placeringar är välstrukturerade och ständigt föremål för utvärdering och förbättringsarbete.