Aktuell ansökningsomgång

Åtta AT-block kommer att tillsättas under aktuell ansökningsomgång. Tillträde 1 juni (1 block) 2 september (3 block) 2 december (4 block) 2013.

Sista ansökningsdatum: 13 mars 2013

Intervjudatum: 19, 20 och 21 mars 2013

Annonser ang lediga AT-tjänster