Handledning och studierektorer

Handledningsfrågan under AT-tjänstgöringen är högt prioriterad inom Landsting i Kalmar län.

AT-läkarna träffas en dag per månad, där förmiddagarna ägnas åt huvudhandledning i grupp. Grupperna består av 5-8 AT-läkare och leds av 2 läkare. I dessa grupper diskuterar och pratar man om yrkesrollen, den besvärliga patienten, hur man hanterar personal som man inte kommer överens med mm. Eftermiddagarna ägnas åt undervisning (se utbildningsprogram AT-läkare).

Utöver detta har varje längre placering en "klinikhandledare" där kliniska frågeställningar kan ventileras. På någon klinik är klinikhandledningen i form av grupphandledning.

Landstinget har egen handledarutbildning, som genomförs när behov finns.

På varje ort i länet (Västervik, Oskarshamn och Kalmar) finns en studierektor. En på respektive sjukhus och en inom primärvården.

Utöver detta har landstinget en övergripande studierektor placerad centralt inom landstingsdirektörens stab, med övergripande ansvar för utbildningsfrågor rörande AT- och ST läkare, samt ansvar att planera och dimensionera antalet AT-tjänster och vilka ST-block landstinget i framtiden ska inrätta.