Att göra AT i Oskarshamn

AT-läkare vid länsdelssjukhuset i Oskarshamn och primärvården i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner.

Aktuellt

I Oskarshamn tillsätts årligen åtta AT-block med tillträde 1 februari samt 1 september. Kommande rekryteringsomgång avser fyra AT-block med start 1 februati 2019 (4 tjänster).

Du kan kontakta studierektor Fredrik Tydén om du har frågor kring AT-blockens innehåll, upplägg, utbildning och handledning.

  • Tjänstgöringstid 20-21 månader.  
  • Lön: 32 300 kr/mån (2017 års nivå) med möjlighet till individuell lönesättning. Handledare på alla kliniker samt huvudhandledare under hela anställningstiden.
  • Egna jourer med stöd av bakjour. Vid tjänstgöring internmedicin och psykiatri även nattetid.
  • Gemensamma utbildningsdagar för alla AT-läkare i landstinget. Viss undervisning på egna sjukhuset/kliniken.

Om du saknar någon information eller vill komma och se vårt sjukhus, hälsocentraler eller någon verksamhet inom psykiatriförvaltningen är du välkommen att kontakta oss.