Varför AT i Västervik?

Under flera år har Västerviks sjukhus toppat AT-rankingen. Hos oss jobbar du på ett mindre akutsjukhus med de flesta specialiteter.

Du blir en betydelsefull doktor från första dagen. Vi jobbar ständigt med att förbättra kvaliteten på vår utbildning så att våra AT-läkare får ut mesta möjliga av sin tid här hos oss. Det här erbjuder vi dig om du vill tjänstgöra hos oss:

  • 5 introduktionsdagar
  • Huvudhandledare
  • Regelbunden AT-undervisning
  • Klinisk handledning
  • Samtalsmetodik och etik med internatdagar
  • Reflektionsgrupp med kurator och psykolog
  • En valfri månad

Upplägg för tjänstgöringen

Blocket är på totalt 21 månader och börjar med 1 månad allmänmedicin. Det fortsätter sedan med 5,5 månader kirurgi, 5,5 mån medicin (varav viss del görs med inriktning mot geriatrik), 3 månader psykiatri, 1 valfri månad och avslutas med 5 månader allmänmedicin.

Utöver utbildningsprogramet finns till exempel utbildningsvecka i kirurgi/ortopedi/anestesi, utbildningsdagar i akutmedicin, samtalsmetodik och etik med internatdagar, utbildningsdag i försäkringsmedicin samt kuratorsledd reflektionsgrupp.

På samtliga kliniker och hälsocentraler finns utbildningsplaner för allmäntjänstgöringen. Handledningen av erfarna distriktsläkare och utbildningen på våra hälsocentraler är mycket uppskattad.

Lön:

30 500 kronor/månad. Efter 12 månaders anställningstid kan förhandling om ny lön upptas.