Handledning och studierektorer

Handledningsfrågan under AT-tjänstgöringen är högt prioriterad inom Landsting i Kalmar län.

Vid varje placering får du en "klinikhandledare" där kliniska frågeställningar kan ventileras. Landstinget har egen handledarutbildning som genomförs när behov finns.

På varje ort i länet (Västervik, Oskarshamn och Kalmar) finns en studierektor. En på respektive sjukhus och en inom primärvården. Utöver detta har landstinget en övergripande studierektor placerad centralt inom landstingsdirektörens stab, med övergripande ansvar för utbildningsfrågor rörande AT- och ST läkare, samt ansvar att planera och dimensionera antalet AT-tjänster och vilka ST-block landstinget i framtiden ska inrätta.