AT - allmänmedicin

I Landstinget i Kalmar Län tillsätts ett antal AT-block med inriktning på primärvård.

Det är en del av en långsiktig satsning för att väcka intresse och öka kunskapen om den allmänmedicinska specialiteten och på sikt gynna rekryteringen av specialister i allmänmedicin.

Du fullgör som alla andra AT-läkare din tjänstgöring vid något av de tre sjukhusen i länet men har som AT-läkare med primärvårdsinriktning under hela utbildningstiden möjlighet till en fast kontakt med en hälsocentral. Dinn handledare är specialist i allmänmedicin.

Det kommer också under utbildningstiden att anordnas särskilda seminarier och träffar som riktar sig till dig som har allmänmedicin-AT.

Efter ordinarie 6 månaders tjänstgöring på din hälsocentral förlängs utbildningen med ytterligare 3 månader efter legitimation med fördjupat allmänmedicinskt innehåll. Den tiden kan räknas in i en kommande ST-utbildning.

Under den sista delen av utbildningen ges möjlighet att delta vid någon nationell eller internationell kongress alternativt anordnas en studieresa.

Utbildningsaktiviteter - AT allmänmedicin