AT - psykiatri

Landstinget i Kalmar län fortsätter satsningen mot psykiatri.

Vi vill väcka intresse för psykiatri och på sikt rekrytera specialister till både vuxen- och barn- och ungdomspsykiatrin. Regeringen har tidigare lämnat statsbidrag till ett försök med fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare inom de norra och sydöstra sjukvårdsregionerna.

Syftet är dels att öka kunskaperna i psykiatri generellt under AT-perioden. Dels att väcka intresse att fortsätta till ST inom psykiatri genom att erbjuda ett antal en förlängd placering med goda villkor.

Konceptet innebär att man deltar i återkommande utbildningsaktiviteter samt att man i slutet av sin AT gör tre extra månader inom psykiatrisk specialitet. Detta till en lön som motsvarar en ST-lön.