Lediga exjobb

Lediga exjobb

 • Analys av landstingets arbetsgivarvarumärke

  Arbeta med HR och Kommunikation i landstinget

  På Landstingsdirektörens stab jobbar 140 experter inom bland annat ekonomi, folkhälsa, HR, hållbarhet, hälsoval, juridik, kommunikation, läkemedel, planering och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till landstingets ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet. En verksamhet med cirka 7 000 medarbetare.

  Bland flera andra frågor jobbar HR-enheten och Kommunikationsenheten även med strategisk personal- och kompetensförsörjning, för att säkerställa att rätt kompetens finns för att bedriva och utveckla dagens och morgondagens verksamhet. En stor del i detta arbete handlar om att stärka arbetsgivarvarumärket på kort och lång sikt.

  Uppdraget

  Arbetsgivarvarumärket är den minsta gemensamma nämnaren mellan identiteten, profilen och imagen. Landstinget har jobbat mycket med identitet och profil och behöver nu få en tydlig, uppdaterad signal om dess image, alltså hur landstinget uppfattas som arbetsgivare.

  Uppsatsen består av att du ska ta reda på vad studenterna på Linnéuniversitetet har för bild av Landstinget i Kalmar län som arbetsgivare och sedan ge förslag på aktiviteter för stärka landstingets arbetsgivarvarumärke.

  Det innebär att du kommer att utforma frågor och genomföra en enkät, samt analysera resultatet utifrån parametrar som exempelvis ålder, kön och yrkesgrupper. Därefter kommer du utifrån resultatanalysen att presentera konkreta förslag på insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket.

  Du kommer att behöva sätta dig in i delar av landstingets personal- och kompetensförsörjningsstrategi för att förstå vad landstinget vill med sitt arbetsgivarvarumärke. Du kommer även att behöva skaffa dig kännedom om medarbetarnas bild av landstinget som arbetsgivare.

  Kontakt

  Katarina Nilsson, HR-strateg

  Telefonnummer: 0480-840 16

 • Analys och kartläggning av rapportverktyget QlikView

  Arbeta med IT i landstinget

  Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

  Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

  Uppdraget

  Exjobbet består av att identifiera och analysera förändringsbehov i våra processer för rapportverktyget QlikView. Det innebär att du kommer att arbeta med kartläggning av både IT- och verksamhetsprocesser i syfte att skapa förståelse och kunskap om hur QlikView används och vilka eventuella förändringsbehov som kan finnas. Vi vill därefter att du, mot bakgrund av de identifierade förändringsbehoven, presenterar konkreta lösnings- och förbättringsförslag som kan hjälpa oss att höja kvaliteten i vår dagliga användning av QlikView.

  Kontakt

  Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

  Telefonnummer: 0480-814 53

 • Hur blanda manuella och automatiska steg i våra testfall?

  Arbeta med IT i landstinget

  Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

  Inom landstinget arbetar cirka 120 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

  Uppdraget

  Exjobbet går ut på att hitta ett sätt att blanda manuella och automatiska steg i våra testfall. Till exempel är utskriftstester, diktat, beställning och svar av sin natur svåra att fullt ut automatisera. Din/er uppgift blir att skapa en mjukvara för att exekvera tester i Windows och ett webbverktyg för att kunna söka och hitta resultat. Detta verktyg skulle kunna ersätta befintligt verktyg och göra det möjligt att blanda manuella och automatiska steg som körs både lokalt eller på "fjärrdator". De automatiska teststegen är inte en del av detta arbete. Lämpligt för 1-2 personer 20 v (30hp) för dig som studerar med en inriktning mot programmering.

  Kontakt

  Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

  Telefonnummer: 0480-814 53