Analys av landstingets arbetsgivarvarumärke

Arbeta med HR och Kommunikation i landstinget

På Landstingsdirektörens stab jobbar 140 experter inom bland annat ekonomi, folkhälsa, HR, hållbarhet, hälsoval, juridik, kommunikation, läkemedel, planering och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till landstingets ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet. En verksamhet med cirka 7 000 medarbetare.

Bland flera andra frågor jobbar HR-enheten och Kommunikationsenheten även med strategisk personal- och kompetensförsörjning, för att säkerställa att rätt kompetens finns för att bedriva och utveckla dagens och morgondagens verksamhet. En stor del i detta arbete handlar om att stärka arbetsgivarvarumärket på kort och lång sikt.

Uppdraget

Arbetsgivarvarumärket är den minsta gemensamma nämnaren mellan identiteten, profilen och imagen. Landstinget har jobbat mycket med identitet och profil och behöver nu få en tydlig, uppdaterad signal om dess image, alltså hur landstinget uppfattas som arbetsgivare.

Uppsatsen består av att du ska ta reda på vad studenterna på Linnéuniversitetet har för bild av Landstinget i Kalmar län som arbetsgivare och sedan ge förslag på aktiviteter för stärka landstingets arbetsgivarvarumärke.

Det innebär att du kommer att utforma frågor och genomföra en enkät, samt analysera resultatet utifrån parametrar som exempelvis ålder, kön och yrkesgrupper. Därefter kommer du utifrån resultatanalysen att presentera konkreta förslag på insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Du kommer att behöva sätta dig in i delar av landstingets personal- och kompetensförsörjningsstrategi för att förstå vad landstinget vill med sitt arbetsgivarvarumärke. Du kommer även att behöva skaffa dig kännedom om medarbetarnas bild av landstinget som arbetsgivare.

Kontakt

Katarina Nilsson, HR-strateg

Telefonnummer: 0480-840 16