Analys och kartläggning av rapportverktyget QlikView

Arbeta med IT i landstinget

Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

Uppdraget

Exjobbet består av att identifiera och analysera förändringsbehov i våra processer för rapportverktyget QlikView. Det innebär att du kommer att arbeta med kartläggning av både IT- och verksamhetsprocesser i syfte att skapa förståelse och kunskap om hur QlikView används och vilka eventuella förändringsbehov som kan finnas. Vi vill därefter att du, mot bakgrund av de identifierade förändringsbehoven, presenterar konkreta lösnings- och förbättringsförslag som kan hjälpa oss att höja kvaliteten i vår dagliga användning av QlikView.

Kontakt

Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

Telefonnummer: 0480-814 53