Hur blanda manuella och automatiska steg i våra testfall?

Arbeta med IT i landstinget

Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

Inom landstinget arbetar cirka 120 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

Uppdraget

Exjobbet går ut på att hitta ett sätt att blanda manuella och automatiska steg i våra testfall. Till exempel är utskriftstester, diktat, beställning och svar av sin natur svåra att fullt ut automatisera. Din/er uppgift blir att skapa en mjukvara för att exekvera tester i Windows och ett webbverktyg för att kunna söka och hitta resultat. Detta verktyg skulle kunna ersätta befintligt verktyg och göra det möjligt att blanda manuella och automatiska steg som körs både lokalt eller på "fjärrdator". De automatiska teststegen är inte en del av detta arbete. Lämpligt för 1-2 personer 20 v (30hp) för dig som studerar med en inriktning mot programmering.

Kontakt

Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

Telefonnummer: 0480-814 53