Läkarprogrammet vid LiU - studieort Kalmar

Du som går Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) har möjlighet att välja Kalmar som studieort för din kliniska utbildning.

I Kalmar når du mycket hälso- och sjukvård, inklusive primärvård och psykiatri, med en kort cykeltur eller några minuters resa med stadsbussen. Både Länssjukhuset i Kalmar och flera av stadens hälsocentraler (ja, så heter våra vårdcentraler) ligger nära Kalmar centrum och det är där du i första hand kommer att få göra dina kliniska utbildningar. Om det skulle bli aktuellt med pendling till en närliggande tätort rör det sig om en restid på max 30 minuter med kollektivtrafik, en pendlingsresa som du inte kommer att behöva betala själv.

Nya lokaler på länssjukhuset

På åttonde våningen, med en panoramautsikt över Kalmarsund och Öland, ligger läkarprogrammets nybyggda lokaler. Under 2018 kommer allt, inklusive all nödvändig IT-kommunikation, att stå redo för inflyttning av nya studenter.

Bibliotek och träningscenter

Du kommer att ha kvar dina behörigheter till Medicinska biblioteket (MB) samt få tillgång till vårt eget medicinska e-bibliotek, som drivs av Linnéuniversitetets bibliotek.

Vår motsvarighet till Clinicum heter Kliniskt träningscenter (KTC) och finns i närheten av läkarprogrammets lokaler. Där ges möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper.

Bostadsgaranti

Hyresvärden Kalmarhem erbjuder idag studentbostadsgaranti för Linnéuniversitetets studenter. Samtliga studenter som väljer Kalmar som studieort kommer också att få ta del av denna garanti.

Kalmarhems studentbostadsgaranti

Resa till och från Kalmar

Direkttåg till Linköping tar tre timmar. Direkttåg till Köpenhamn och Göteborg tar båda strax under fyra timmar. Direktflyg till Stockholm tar cirka en timme.

Om läkarprogrammet

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) är en decentraliserad utbildning där Kalmar, Jönköping, Norrköping och Linköping är de fyra studieorterna. Alla studenter genomför de fem första terminerna gemensamt i Linköping för att från och med termin sex delas upp mellan de fyra studieorterna. Ansökan till programmet görs som vanligt till LiU och val av studieort görs först under termin fyra. Oavsett studieort kommer studenterna ges bästa tänkbara utbildning både när det gäller teori och praktik.

Den kliniska utbildningen går gradvis igång i Kalmar under 2018 och är helt igång i början av 2019. Därefter kommer 20 nya studenter vid varje terminsstart och efter tre år kommer utbildningen vara fullt utbyggd med över hundra läkarstudenter på plats i Kalmar.