Ingvar Rydén

Kontakt

Ingvar Rydén är koordinator för läkarutbildningen. Han är vår kontaktperson i frågor kring läkarutbildningen.

Ingvar organiserar och förbereder alla delar kring både läkarutbildningen och Kalmar som studieort. "Tillsammans med Linköpings universitet och de andra studieorterna vill vi skapa en riktigt bra läkarutbildning med bästa möjliga studiemiljö, dit alla studenter känner sig välkomna", säger Ingvar.

"Läkarutbildningen är en stor och spännande satsning för vårt landsting, ni som har frågor kring läkarutbildningen är välkomna att höra av er till mig", säger Ingvar.