Lärling på Folktandvården

Slutar du snart gymnasiet och är nyfiken på att arbeta inom tandvården i framtiden? Arbeta som lärling hos oss!

Prova på olika arbetsuppgifter

Att vara lärling hos oss är ett bra sätt för dig att få en uppfattning om hur det är att arbeta som tandläkare eller tandhygienist. Som lärling får du prova på olika arbetsuppgifter på någon av våra kliniker. Till att börja med arbetar du under handledning och så småningom mer självständigt.

Pågår under sex månader

Lärlingsplatsen förutsätter att du läst eller håller på att avsluta ett fullständigt program, som gör dig behörig att studera till tandhygienist eller tandläkare.

Lärlingsprogrammet pågår under sex månader och startar den 1 september varje år. Du får en lärlingslön under projektets gång.

Om du i slutet av lärlingsperioden kommer in på en utbildning har du givetvis möjlighet att sluta din praktik tidigare.