Praktik för studerande

Välkommen till Landstinget i Kalmar län för att göra din praktik.

Landstinget tar varje termin emot många studerande på arbetsplatsförlagt lärande (APL) lärande i arbetet (LIA), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller kanske bara kort och gott praktik.

I en bred organisation som Landstinget i Kalmar län, med åtta olika förvaltningar, är praktikmöjligheterna många. Vår målsättning är att praktiken kommer att göra dig intresserad av att komma tillbaka till landstinget för att fortsätta som anställd i någon av våra verksamheter.