Praktik för ingenjörer och tekniker

Eftersom teknik numera är en naturlig del av sjukvården, har våra ingenjörer och tekniker en viktig roll i vår verksamhet.

Som ingenjör och tekniker hos oss har du hand om stora, komplexa byggnader och utrustningar samt arbetar med avancerad IT och teknik. Det är extra viktigt att den tekniska utrustningen fungerar och utvecklas, eftersom det kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Vi är ständigt i behov av kreativa och kompetenta ingenjörer och tekniker, så det finns stora jobbmöjligheter inom vårt landsting. Genom att göra praktik hos oss får du en inblick i ditt framtida yrkesval och praktisk erfarenhet, samtidigt som du knyter värdefulla kontakter.

Vilken praktik passar dig?

Praktik som en del av din utbildning

För dig som studerar på högskolenivå och väljer att förlägga en del av din utbildning i en verksamhet, sk. verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket kan ge högskolepoäng. Är du intresserad av att praktisera hos oss? Du hittar kontaktuppgifter för respektive verksamhetsområde i högerspalten.

Sommarpraktik

För dig som studerar till ingenjör på högskolenivå.

Läs mer

Tekniksprånget

För dig som är under 21 år och behörig att söka en ingenjörsutbildning. Praktiken är fyra månader lång och du får en praktiklön om 13 500 kr per månad (timanställning).

Läs mer